¯ytawski Klub Modelarzy Kolejowych e.V.

 

 

Przedstawiamy się:

 

Historia naszego klubu

26.04.
1962

zało¿enie grupy roboczej z 5 członkami 
-1. warsztat pracy pomieszczenie klubowe
niegdy¶ w restauracji Herrman, przy ul: Äußere Oybiner Straße 25
-w międzyczasie budynek rozebrany
-Budowa 1. wspólnego modelu

 

 

1965

Przyjęcie do Niemieckiego Zwi±zku Modelarzy Kolejowych (DMV), w oddziale powiatu Cottbus, i rejestracja grupy roboczej 2/12 Zittau

 

 

1967

Poł±czenie grupy roboczej z klubem młodzie¿owym w ¯ytawa
–Przeprowadzka do nowego warsztatu pracy, przy ul: Geschwister-Scholl-Straße 2 (dzisiaj ul: Böhmische Straße)
-dom po rozbiórce, zast±piony nowym budynkiem

 

 

1968

Organizacja pierwszej wystawy w klubie młodzie¿owym  "Grüner Ring" Zittau, przy ul: Frauenstraße 20,
-dom czę¶ciowo rozebrany

 

 

1971

Pokaz pierwszego wspólnego modelu Makieta, na wystawie podczas Międzynarodowego Kongresiu Modeli Kolejowych w Dre¼nie (MOROP 1971)
-Pocz±tek budowy nowego wspólnego modelu

 

 

1977

Przeprowadzka do 3. warsztatu pracy "Mandau-Kaserne",
przy Martin-Wehnert-Platz 2

 

 

1982

Pocz±tek przeprowadzania regularnych wystaw w "Mandau-Kaserne"

 

 

1990

Pierwsze spotkanie z kolegami Klubu Modelarzy Kolejowych z Villingen -"Villinger-Eisenbahn-Club (VEC)" 

 

 

1991

Zmiana nazwy na ¯ytawski-Klub-Modelarzy-Kolejowych (ZiMEC) e.V.

 

 

1992

Rejestracja i wpis pod VR 185 w S±dzie Powiatowym w Zittau
-Przyjęcie do Sakson¶kiego Zwi±zku Modelarzy Kolejowych (SMV)

 

 

1995

Pocz±tek budowy makiety kolei w±skotorowej "Zittau Vorstadt" w wielko¶ci HOe / w skali 1: 87

 

 

1997

Przeprowadzenie ostatniej 20. wystawy, w lokalu "Mandau-Kaserne", następnie przeprowadzka do 
4. warsztatu
, przy ul: Gerhart-Hauptmann-Strasse 34

 

 

1998

Przeprowadzenie 21. wystawy, pierwszy raz w nowych pomieszczeniach

 

 

1999

Po raz pierwszy zaprezentowano klubow± makietę jeszcze w stanie budowy z 2 nowymi  modułami, przedstawiaj±cymi stację Kurort Oybin

 

 

2000

Pokaz Videowagonu, który podczas jazdy na makiecie na ¿ywo przekazuje obraz modelowego krajobrazu w skali H0 na ekran telewizora, z perspektywy maszynisty prowadz±cego poci±g. 
- Ostatnie prace przy upiekszniu krajobrazu i budynków na nowym module makiety w±skotorowej. Od tej pory będzie ona prezentowana podczas corocznych wystaw.

 

 

2001

Prezentacja makiety podczas wystawy „MODELL + BAHN“ w Görlitz, oraz „Tag der Sachsen“ (Dni Saksonii) w ¯ytawie. Tu makietę prezentowano w dawnej sali restauracyjnej dworca głównego.

 

 

2002

Jubileusz 40 lat ZiMEC
-
wizyta delegatów Europejskiego Zwi±zku Modelarzy Kolejowych „MOROP“ w naszym klubie
-w listopadzie 2002 roku kolejna ju¿ 25 wystawa modeli kolejowych.

 

 

2003

Pokaz pierwszego modułu makiety kolei wąskotorowej, na wystawie podczas Międzynarodowego Kongresiu Modeli Kolejowych w Dreźnie (MOROP 2003)

 

 

2004

Prezentacja modułu makiety wąskotorowej podczas wystawy "MODELL + BAHN" w Görlitz
- w Październiku pokazaliśmy w Zittau po raz pierwszy model stacji Kurort Oybin Niederdorf

 

 

2005

-Prezentacja modułu makiety wąskotorowej podczas wystawy "MODELL + BAHN" w Görlitz
- na Targach "Modell-Hobby-Spiel" w Lipsku również pokazaliśmy naszą makietą modułowa kolei wąskotorowej
- w Październiku pokazaliśmy w Zittau nowo zbudowany moduł linii z mostem przez dolinę w Olbersdorf

 

 

2007

- Prezentacja modułu makiety wąskotorowej podczas wystawy „MODELL + BAHN“ w Görlitz
- w Październiku pokazaliśmy w Zittau nowo zbudowany model stacji Olbersdorf Oberdorf
 

2008

- Prezentacja modułu makiety wąskotorowej podczas wystawy „Erlebnis Modellbahn“ (doświadczenie kolejowy modelu) w Dreźnie
 

2009

- w Październiku pokazaliśmy w Zittau nowo zbudowany model stacji Bertsdorf
 

2010

- Prezentacja modułu makiety wąskotorowej podczas wystawy „MODELL + BAHN“ w Görlitz
 

2012

Jubileusz 50 lat ZiMEC
 

 

 

 

[w góre] 

 

 

 


  Große Kreisstadt Zittau  TILLIG Modellbahnen GmbH  Stadtwerke Zittau GmbH  Theilig Küche und Bad 

 

© 2000 - 2021 »ZiMEC« Zittauer-Modell-Eisenbahn-Club e.V.   » unsere Homepage nutzt Frames, die folgenden Links verweisen auf unsere Framesets, falls Sie diese Seite als Einzelseite gefunden haben: 
Home Startseite     zum Frameset Wir über uns Wir über uns
 - letzte Aktualisierung: 

Leider funktioniert JavaScript nicht bei Ihnen!