¯ytawski Klub Modelarzy Kolejowych e.V.

 

 

Przedstawiamy się:

 

Historia naszego klubu

26.04.
1962

zało¿enie grupy roboczej z 5 członkami 
-1. warsztat pracy pomieszczenie klubowe
niegdy¶ w restauracji Herrman, przy ul: Äußere Oybiner Straße 25
-w międzyczasie budynek rozebrany
-Budowa 1. wspólnego modelu

 

 

1965

Przyjęcie do Niemieckiego Zwi±zku Modelarzy Kolejowych (DMV), w oddziale powiatu Cottbus, i rejestracja grupy roboczej 2/12 Zittau

 

 

1967

Poł±czenie grupy roboczej z klubem młodzie¿owym w ¯ytawa
–Przeprowadzka do nowego warsztatu pracy, przy ul: Geschwister-Scholl-Straße 2 (dzisiaj ul: Böhmische Straße)
-dom po rozbiórce, zast±piony nowym budynkiem

 

 

1968

Organizacja pierwszej wystawy w klubie młodzie¿owym  "Grüner Ring" Zittau, przy ul: Frauenstraße 20,
-dom czę¶ciowo rozebrany

 

 

1971

Pokaz pierwszego wspólnego modelu Makieta, na wystawie podczas Międzynarodowego Kongresiu Modeli Kolejowych w Dre¼nie (MOROP 1971)
-Pocz±tek budowy nowego wspólnego modelu

 

 

1977

Przeprowadzka do 3. warsztatu pracy "Mandau-Kaserne",
przy Martin-Wehnert-Platz 2

 

 

1982

Pocz±tek przeprowadzania regularnych wystaw w "Mandau-Kaserne"

 

 

1990

Pierwsze spotkanie z kolegami Klubu Modelarzy Kolejowych z Villingen -"Villinger-Eisenbahn-Club (VEC)" 

 

 

1991

Zmiana nazwy na ¯ytawski-Klub-Modelarzy-Kolejowych (ZiMEC) e.V.

 

 

1992

Rejestracja i wpis pod VR 185 w S±dzie Powiatowym w Zittau
-Przyjęcie do Sakson¶kiego Zwi±zku Modelarzy Kolejowych (SMV)

 

 

1995

Pocz±tek budowy makiety kolei w±skotorowej "Zittau Vorstadt" w wielko¶ci HOe / w skali 1: 87

 

 

1997

Przeprowadzenie ostatniej 20. wystawy, w lokalu "Mandau-Kaserne", następnie przeprowadzka do 
4. warsztatu
, przy ul: Gerhart-Hauptmann-Strasse 34

 

 

1998

Przeprowadzenie 21. wystawy, pierwszy raz w nowych pomieszczeniach

 

 

1999

Po raz pierwszy zaprezentowano klubow± makietę jeszcze w stanie budowy z 2 nowymi  modułami, przedstawiaj±cymi stację Kurort Oybin

 

 

2000

Pokaz Videowagonu, który podczas jazdy na makiecie na ¿ywo przekazuje obraz modelowego krajobrazu w skali H0 na ekran telewizora, z perspektywy maszynisty prowadz±cego poci±g. 
- Ostatnie prace przy upiekszniu krajobrazu i budynków na nowym module makiety w±skotorowej. Od tej pory będzie ona prezentowana podczas corocznych wystaw.

 

 

2001

Prezentacja makiety podczas wystawy „MODELL + BAHN“ w Görlitz, oraz „Tag der Sachsen“ (Dni Saksonii) w ¯ytawie. Tu makietę prezentowano w dawnej sali restauracyjnej dworca głównego.

 

 

2002

Jubileusz 40 lat ZiMEC
-
wizyta delegatów Europejskiego Zwi±zku Modelarzy Kolejowych „MOROP“ w naszym klubie
-w listopadzie 2002 roku kolejna ju¿ 25 wystawa modeli kolejowych.

 

 

2003

Pokaz pierwszego modułu makiety kolei wąskotorowej, na wystawie podczas Międzynarodowego Kongresiu Modeli Kolejowych w Dreźnie (MOROP 2003)

 

 

2004

Prezentacja modułu makiety wąskotorowej podczas wystawy "MODELL + BAHN" w Görlitz
- w Październiku pokazaliśmy w Zittau po raz pierwszy model stacji Kurort Oybin Niederdorf

 

 

2005

-Prezentacja modułu makiety wąskotorowej podczas wystawy "MODELL + BAHN" w Görlitz
- na Targach "Modell-Hobby-Spiel" w Lipsku również pokazaliśmy naszą makietą modułowa kolei wąskotorowej
- w Październiku pokazaliśmy w Zittau nowo zbudowany moduł linii z mostem przez dolinę w Olbersdorf

 

 

2007

- Prezentacja modułu makiety wąskotorowej podczas wystawy „MODELL + BAHN“ w Görlitz
- w Październiku pokazaliśmy w Zittau nowo zbudowany model stacji Olbersdorf Oberdorf
 

2008

- Prezentacja modułu makiety wąskotorowej podczas wystawy „Erlebnis Modellbahn“ (doświadczenie kolejowy modelu) w Dreźnie
 

2009

- w Październiku pokazaliśmy w Zittau nowo zbudowany model stacji Bertsdorf
 

2010

- Prezentacja modułu makiety wąskotorowej podczas wystawy „MODELL + BAHN“ w Görlitz
 

2012

Jubileusz 50 lat ZiMEC
 

2022

Jubileusz 60 lat ZiMEC
 

 

 

 

[w góre] 

 

 

 

 
An dieser Stelle geht ein ganz großes Dankeschön an all unsere langjährigen Gönner aber gleichzeitig auch ein ebenso herzliches Dankeschön an die Spender und Unterstützer die uns als gemeinnützigen Verein in der schwierigen Zeit ab dem Jahr 2020 in ganz vielfältiger Weise mit kleinen und großen Zuwendungen als Geld- und Sachspende sowie auch mit medialen Berichten weitergeholfen haben.
 
Ihr »ZiMEC« Zittauer-Modell-Eisenbahn-Club e.V.
 

 
 

Wir sagen Danke!  Große Kreisstadt Zittau  TILLIG Modellbahnen GmbH  Theilig Küche und Bad  Bürgerstiftung zivita 

 

© 2000 - 2023 »ZiMEC« Zittauer-Modell-Eisenbahn-Club e.V.   » unsere Homepage nutzt Frames, die folgenden Links verweisen auf unsere Framesets, falls Sie diese Seite als Einzelseite gefunden haben: 
Home Startseite     zum Frameset Wir über uns Wir über uns
 - letzte Aktualisierung: 

Leider funktioniert JavaScript nicht bei Ihnen!