®itavský klub modeláøů ¾eleznic

 

 

Tímto bychom se Vám chteli pøedstavit:

 

Historie spolku

26.04.
1962

Bylo zalo¾eno pracovní sdru¾ení s pěti členy. První pracovní prostory se nacházely v dnes ji¾ neexistujícím Hermannove hostinci, v ulici Äußere Oybiner Straße 25.
-Zapocala stavba prvního spolecného modelu.
 

1965

Na oblastní schůzi modelářů kraje Cottbus byl krou¾ek přijat do Německého svazu modelářů ¾eleznic jako "Pracovní sdru¾ení 2/12 ®itava".
 

1967

Pracovní sdru¾ení modelářů ¾eleznic se spojilo s Klubovnou mláde¾e ®itava (Jugendklubhaus Zittau).
Byly zakoupeny nové pracovní prostory v ulici Geschwister-Scholl-Straße 2 (dnes Böhmische Straße). Budova byla ji¾ str¾ena a nahrazena novou stavbou.
 

1968

Uspořádání výstavy v Klubovně mláde¾e "Grüner Ring" ®itava, ulice Frauenstraße 20.
 

1971

Se svým prvním společným modelem se spolek zúčastnil výstavy při příle¾itosti mezinárodního kongresu modelářů ¾eleznic v Drá¾d'anech.
Začátek stavby druhého společného modelu.
 

1977

Koupě třetích pracovních prostor v "Mandavských kasárnach" ("Mandau-Kaserne"), Martin-Wehnert-Platz 2.
 

1982

Začátek pravidelných výstav v "Mandavských kasárnach".
 

1990

První setkání s kolegy z Villingenského klubu ¾eleznic (VEC).
 

1991

Přejmenování na ®itavský klub modelářů ¾eleznic (ZiMEC) - registrovaný spolek.
 

1992

Zapsání spolku pod VR (pozn. VR=Vereinsregister=registr spolků) 185 do registru spolků okresního soudu v ®itavě.
Přijetí do Saského sdru¾ení modelářů ¾eleznic (SMV).
 

1995

Začátek stavby modelu úzkokolejky "®itavské předměstí" ve velikosti HOe (v měřítku 1:87).
 

1997

Uspořádání 20. výstavy, naposledy v "Mandavských kasárnach", potom se spolek stěhuje do čtvrtých pracovních prostor v ulici Gerhart-Hauptmann-Strasse 34.
 

1998

uspořádání 21. výstavy, poprvé v nových prostorách
 

1999

Je¹tě rozestavěný model úzkorozchodné ¾eleznice se dvěma novými díly byl poprvé představen v prostorách nádra¾í Kurort Oybin.
 

2000

Byl uveden do provozu vlak s řídicím vozem vybaveným videokamerou, je¾ přená¹í pohled na jízdu normálněrozchodným koleji¹těm H0 ze stanovi¹tě strojvedoucího. Model krajiny a staveb nové úzkorozchodky byl předveden na ka¾doroční výstavě.
 

2001

Výstava modulů úzkorozchodné ¾eleznice "MODELL+BAHN" v Görlitzu (Zhořelci).
U příle¾itosti konání "Dne Saska" v ®itavě prezentujeme v sále bývalé jídelny na ®itavském hlavním nádra¾í na¹e úzkorozchodné koleji¹tě.
 

2002

Slaví se 40. výročí existence ZiMEC
Ná¹ klub nav¹tívila delegace evropské modelářské skupiny MOROP. V listopadu 2002 proběhla 25. modelářská výstava.
 

2003

Se svými rozestavenými moduly úzkorozchodné ¾eleznice se spolek zúcastnil výstavy píi príle¾itosti mezinárodního kongresu modelářů ¾eleznic v Drá¾d'anech.
 

2004

- Výstava modulů úzkorozchodné ¾eleznice "MODELL+BAHN" v Görlitzu (Zhořelci)
- v listopadu v ®itavě poprvé vystavujeme naši novou stanici Kurort Oybin Niederdorf
 

2005

- Výstava modulů úzkorozchodné ¾eleznice "MODELL+BAHN" v Görlitzu (Zhořelci)
- Na výstavě "model-koníček-hra" v Lipsku rovně¾ vystavujeme naše úzkochodné moduly.
- v listopadu v ®itavě vystavujeme nově upravený modul mostu nad vesnicí Olbersdorf
 

2007

- Výstava modulů úzkorozchodné ¾eleznice "MODELL+BAHN" v Görlitzu (Zhořelci)
- v listopadu v ®itavě vystavujeme naši novou stanici Olbersdorf Oberdorf
 

2008

- Výstava modulů úzkorozchodné ¾eleznice "MODELL+BAHN" v Drá¾ďanech
 

2009

- v listopadu v ®itavě vystavujeme naši novou stanici Bertsdorf
 

2010

- Výstava modulů úzkorozchodné ¾eleznice "MODELL+BAHN" v Görlitzu (Zhořelci)
 

2012

Slaví se 50. výročí existence ZiMEC
 

 

 

 

[nahoru] 

 

 

 


  Große Kreisstadt Zittau  TILLIG Modellbahnen GmbH  Stadtwerke Zittau GmbH  Theilig Küche und Bad 

 

© 2000 - 2021 »ZiMEC« Zittauer-Modell-Eisenbahn-Club e.V.   » unsere Homepage nutzt Frames, die folgenden Links verweisen auf unsere Framesets, falls Sie diese Seite als Einzelseite gefunden haben: 
Home Startseite     zum Frameset Wir über uns Wir über uns
 - letzte Aktualisierung: 

Leider funktioniert JavaScript nicht bei Ihnen!