®itavský klub modeláøů ¾eleznic

 

 

Tímto bychom se Vám chteli pøedstavit:

 

Historie spolku

26.04.
1962

Bylo zalo¾eno pracovní sdru¾ení s pěti členy. První pracovní prostory se nacházely v dnes ji¾ neexistujícím Hermannove hostinci, v ulici Äußere Oybiner Straße 25.
-Zapocala stavba prvního spolecného modelu.
 

1965

Na oblastní schůzi modelářů kraje Cottbus byl krou¾ek přijat do Německého svazu modelářů ¾eleznic jako "Pracovní sdru¾ení 2/12 ®itava".
 

1967

Pracovní sdru¾ení modelářů ¾eleznic se spojilo s Klubovnou mláde¾e ®itava (Jugendklubhaus Zittau).
Byly zakoupeny nové pracovní prostory v ulici Geschwister-Scholl-Straße 2 (dnes Böhmische Straße). Budova byla ji¾ str¾ena a nahrazena novou stavbou.
 

1968

Uspořádání výstavy v Klubovně mláde¾e "Grüner Ring" ®itava, ulice Frauenstraße 20.
 

1971

Se svým prvním společným modelem se spolek zúčastnil výstavy při příle¾itosti mezinárodního kongresu modelářů ¾eleznic v Drá¾d'anech.
Začátek stavby druhého společného modelu.
 

1977

Koupě třetích pracovních prostor v "Mandavských kasárnach" ("Mandau-Kaserne"), Martin-Wehnert-Platz 2.
 

1982

Začátek pravidelných výstav v "Mandavských kasárnach".
 

1990

První setkání s kolegy z Villingenského klubu ¾eleznic (VEC).
 

1991

Přejmenování na ®itavský klub modelářů ¾eleznic (ZiMEC) - registrovaný spolek.
 

1992

Zapsání spolku pod VR (pozn. VR=Vereinsregister=registr spolků) 185 do registru spolků okresního soudu v ®itavě.
Přijetí do Saského sdru¾ení modelářů ¾eleznic (SMV).
 

1995

Začátek stavby modelu úzkokolejky "®itavské předměstí" ve velikosti HOe (v měřítku 1:87).
 

1997

Uspořádání 20. výstavy, naposledy v "Mandavských kasárnach", potom se spolek stěhuje do čtvrtých pracovních prostor v ulici Gerhart-Hauptmann-Strasse 34.
 

1998

uspořádání 21. výstavy, poprvé v nových prostorách
 

1999

Je¹tě rozestavěný model úzkorozchodné ¾eleznice se dvěma novými díly byl poprvé představen v prostorách nádra¾í Kurort Oybin.
 

2000

Byl uveden do provozu vlak s řídicím vozem vybaveným videokamerou, je¾ přená¹í pohled na jízdu normálněrozchodným koleji¹těm H0 ze stanovi¹tě strojvedoucího. Model krajiny a staveb nové úzkorozchodky byl předveden na ka¾doroční výstavě.
 

2001

Výstava modulů úzkorozchodné ¾eleznice "MODELL+BAHN" v Görlitzu (Zhořelci).
U příle¾itosti konání "Dne Saska" v ®itavě prezentujeme v sále bývalé jídelny na ®itavském hlavním nádra¾í na¹e úzkorozchodné koleji¹tě.
 

2002

Slaví se 40. výročí existence ZiMEC
Ná¹ klub nav¹tívila delegace evropské modelářské skupiny MOROP. V listopadu 2002 proběhla 25. modelářská výstava.
 

2003

Se svými rozestavenými moduly úzkorozchodné ¾eleznice se spolek zúcastnil výstavy píi príle¾itosti mezinárodního kongresu modelářů ¾eleznic v Drá¾d'anech.
 

2004

- Výstava modulů úzkorozchodné ¾eleznice "MODELL+BAHN" v Görlitzu (Zhořelci)
- v listopadu v ®itavě poprvé vystavujeme naši novou stanici Kurort Oybin Niederdorf
 

2005

- Výstava modulů úzkorozchodné ¾eleznice "MODELL+BAHN" v Görlitzu (Zhořelci)
- Na výstavě "model-koníček-hra" v Lipsku rovně¾ vystavujeme naše úzkochodné moduly.
- v listopadu v ®itavě vystavujeme nově upravený modul mostu nad vesnicí Olbersdorf
 

2007

- Výstava modulů úzkorozchodné ¾eleznice "MODELL+BAHN" v Görlitzu (Zhořelci)
- v listopadu v ®itavě vystavujeme naši novou stanici Olbersdorf Oberdorf
 

2008

- Výstava modulů úzkorozchodné ¾eleznice "MODELL+BAHN" v Drá¾ďanech
 

2009

- v listopadu v ®itavě vystavujeme naši novou stanici Bertsdorf
 

2010

- Výstava modulů úzkorozchodné ¾eleznice "MODELL+BAHN" v Görlitzu (Zhořelci)
 

2012

Slaví se 50. výročí existence ZiMEC
 

2022

Slaví se 60. výročí existence ZiMEC
 

 

 

 

[nahoru] 

 

 

 

 
An dieser Stelle geht ein ganz großes Dankeschön an all unsere langjährigen Gönner aber gleichzeitig auch ein ebenso herzliches Dankeschön an die Spender und Unterstützer die uns als gemeinnützigen Verein in der schwierigen Zeit ab dem Jahr 2020 in ganz vielfältiger Weise mit kleinen und großen Zuwendungen als Geld- und Sachspende sowie auch mit medialen Berichten weitergeholfen haben.
 
Ihr »ZiMEC« Zittauer-Modell-Eisenbahn-Club e.V.
 

 
 

Wir sagen Danke!  Große Kreisstadt Zittau  TILLIG Modellbahnen GmbH  Theilig Küche und Bad  Bürgerstiftung zivita 

 

© 2000 - 2023 »ZiMEC« Zittauer-Modell-Eisenbahn-Club e.V.   » unsere Homepage nutzt Frames, die folgenden Links verweisen auf unsere Framesets, falls Sie diese Seite als Einzelseite gefunden haben: 
Home Startseite     zum Frameset Wir über uns Wir über uns
 - letzte Aktualisierung: 

Leider funktioniert JavaScript nicht bei Ihnen!